HYDROBLOC 510 NV SCHAUMHARZ

Wytwarza bardzo dużą ilość piany po kontakcie z wodą

HydroBlock Schaumharz 510nV – jednoskładnikowa żywica poliuretanowa do tamowania wycieków. Wytwarza bardzo dużą ilość piany. Jest żywicą jednokomponentową i nie reaguje do czasu aplikacji i kontaktu z wodą. Przed aplikacją powinna być aktywowana. Dostępne są dwa aktywatory: o średniej i o wysokiej reaktywności. Po aktywowaniu żywica powinna zostać jak najszybciej zużyta, ponieważ reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu. W trakcie reakcji wytwarza dużą ilość drobnokomórkowej piany, która nie kurczy się w trakcie twardnienia. Stosowana jest głównie do tamowania wody i stabilizacji luźnych piasków i żwirów. Do jej aplikacji można używać wszystkich typów pomp iniekcyjnych.

*Opakowanie może różnić się od przedstawionego na zdjęciu m.in z powodu zmiany przez producenta wyglądu opakowania lub otrzymanej partii.

Forma dostawy jeden składnik (żywica bazowa)
Skład prepolimer izocyjanianowy (poliuretan)
Wygląd przezroczysty, ciemnobrunatny płyn
Zapach bardzo słaby, typowy dla produktu
Gęstość ok. 1,10 – 1,15 g/ml
Lepkość ok. 200 – 260 mPa.s (przy 20°C)
Ilość tworzonej piany*
ok. 40 l z każdego kg (swobodne spienianie, test standardowy ARCAN)
Oznakowanie Xn (szkodliwy)
VOC 0 (nie zawiera żadnych lotnych substancji organicznych)
Klasa toksyczności 4 / BAGT nr 614084 (Szwajcaria)
ADR/RID brak ograniczeń transportowych