HYDROBLOC 600 INTEGRAL

Nowoczesna żywica z wyjątkowymi właściwościami

HydroBloc-600 Integral -jednokomponentowa żywica polimocznikowa, niskolepka, po kontakcie z wodą lekko się pieni. Stosowana do uszczelniania. Reaguje po kontakcie z wodą po aplikacji, przy czym wystarcza woda zawarta w powietrzu lub materiale budowlanym. Nie reaguje w pompie i nie występuje „czas obróbki”. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do materiałów budowlanych. Po związaniu zachowuje zdolność do powiększania objętości pod wpływem wody.  W otoczeniu bardzo wilgotnym tworzy elastyczną i wodoszczelną piankę o bardzo małych zamkniętych komórkach.

*Opakowanie może różnić się od przedstawionego na zdjęciu m.in z powodu zmiany przez producenta wyglądu opakowania lub otrzymanej partii.

Informacje techniczne
Surowiec Prepolimer PU
Ilość składników 1
Kolor Miodowy
Zapach Bardzo nikły
Lepkość przy 20°C, mPa.sek300 +/- 100
Gęstość g/ml 1,10
Maksymalne pęcznienie w wodzie nie dotyczy
Maksymalna objętość piany nie dotyczy
Zawartość VOC 0
OznakowanieXn
ADR / RID nie dotyczy
Klasa toksyczności szwajcarska4
Kod odpadu 080401