SILIPOX 800

żywica epoksydowa o niskiej lepkości

*Opakowanie może różnić się od przedstawionego na zdjęciu m.in z powodu zmiany przez producenta wyglądu opakowania lub otrzymanej partii.

SILOX EP – 800 – żywica epoksydowa o niskiej lepkości używana do uszczelniania rys i przerw roboczych, także za pomocą węży iniekcyjnych. Jest żywicą dwukomponentową o proporcjach mieszania 2 (żywica): 1 (utwardzacz). Czas obróbki w 20 stopniach C wynosi 40 – 50 minut. Żywica cechuje się niskim napięciem powierzchniowym i dużą zdolnością zwilżania. Nadaje się do iniekcji ciśnieniowej, do węży iniekcyjnych, można też aplikować metodą kropelkową. W zależności od celu i metody aplikacji SILOX EP – 800 służy do wzmocnienia murów, siłowej naprawy rys i pęknięć, do impregnacji lub zamknięcia powierzchni. Po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym tworzy zaprawę naprawczą i kotwiącą o bardzo wysokich parametrach.