HydroStop-366

Masa uszczelniająca do uszczelniania przejść rur i kabli, stale plastyczna

HydroStop-366 – masa uszczelniająca do uszczelniania przejść rur i kabli, stale plastyczna, umożliwia poprowadzenie następnych kabli bez utraty szczelności.

*Opakowanie może różnić się od przedstawionego na zdjęciu m.in z powodu zmiany przez producenta wyglądu opakowania lub otrzymanej partii.

HydroStop-360 – masa uszczelniająca do uszczelniania przejść rur i kabli, stale plastyczna, umożliwia poprowadzenie następnych kabli bez utraty szczelności. Dostarczana w formie standardowych kartuszy 310 ml. Uzyskiwane uszczelnienia są gazo i wodoszczelne. Masa ma zdolność do pęcznienia pod wpływem wody, a co za tym idzie uszczelniania powiększających się przekrojów szczelin.  HydroStop-360/366 nie wchodzi w reakcję z betonem, stalą  i tworzywami sztucznymi. Masa nie twardnieje, nie kurczy się i się nie kruszy. Jest stale plastyczna. Nie degraduje się pod wpływem czynników chemicznych lub biologicznych. Jest elastyczna także w niskich temperaturach. Wersja 366 różni się od wersji 360 tym, że na powierzchni masy wytwarza błonę. Typowe obszary zastosowań to: przejścia rur i kabli przez ściany, uszczelnianie styków prefabrykatów betonowych, naprawa lub renowacja nieszczelnych dylatacji.