HYDROBLOC 575 INTEGRAL

*Opakowanie może różnić się od przedstawionego na zdjęciu m.in z powodu zmiany przez producenta wyglądu opakowania lub otrzymanej partii.

HydroBlock 575 INTEGRAL – innowacyjna i wszechstronna żywica iniekcyjna.
Korzyści wynikające ze stosowania 575 INTEGRAL:

1. Żywica jednokomponentowa – reakcja rozpoczyna się PO APLIKACJI. W żywicy znajdującej się w pompie nie przebiega sieciowanie i nie występuje “czas obróbki”, a co za tym idzie nie musimy kontrolować czasu do przereagowania. Bez obaw można robić przerwy w pracy (np. na noc), nie ma konieczności wylewania materiału i płukania pompy.

2. W przypadku 575 INTEGRAL nie występuje zjawisko pienienia w kontakcie z wodą. W czasie iniekcji żywica pozostaje płynna. Wnika w rysy suche i wilgotne, potrafi wniknąć w rysy o szerokości 0,1 mm. Po aplikacji następuje ZWIĄZANIE żywicy, wystarczy do tego szczątkowa wilgoć znajdująca się w materiale budowlanym i w powietrzu.

3. PO ZWIĄZANIU 575 INTEGRAL zachowuje zdolność do PĘCZNIENIA, dzięki temu, jeśli rysa ulegnie powiększeniu uszczelnienie pozostaje szczelne. Zdolność ta zostaje zachowana przez lata.

4. ARCAN 575 INTEGRAL jest produktem o szerokim zakresie zastosowania: służy do wykonywania uszczelnień i do tamowania wody oraz nadaje się do wtłaczania w węże iniekcyjne.

Surowiec prepolimer PU
Ilość składników 1
Kolor żółtawy
Zapach nikły
Lepkość przy 20°C, mPa.sek 260 +/- 100
Gęstość g/ml 1,12
Maksymalne pęcznienie w wodzie 85%1″}”>> 85%1
Maksymalna objętość piany nie dotyczy
Zawartość VOC 0
Oznakowanie Xn
ADR / RID nie dotyczy
Klasa toksyczności szwajcarska 4
Kod odpadu 080401