HydroBloc-620nv Integral

Do uszczelnianiwa szczególnie wilgotnych rys i pęknięć .

HydroBloc-620nv Integral -jednokomponentowa żywica poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania szczególnie wilgotnych rys i pęknięć. Jako żywica jednokomponentowa nie reaguje w pompie, lecz po aplikacji pod wpływem wody zawartej w powietrzu lub materiale budowlanym. W wyniku przereagowania tworzy twardoplastyczną piankę o drobnych komórkach. Uszczelnia gniazda żwirowe i materiały o strukturze porowatej. Ze względu na pienienie nie nadaje się do stosowania w wężach iniekcyjnych.

*Opakowanie może różnić się od przedstawionego na zdjęciu m.in z powodu zmiany przez producenta wyglądu opakowania lub otrzymanej partii.

Surowiec prepolimer PU
Ilość składników 1
Kolor brunatny
Zapach nikły
Lepkość przy 20°C, mPa.sek 250 +/- 100
Gęstość g/ml 1,10
Maksymalne pęcznienie w wodzie nie dotyczy
Maksymalna objętość piany ok. 300%2
Zawartość VOC 0
Oznakowanie Xn
ADR / RID nie dotyczy
Klasa toksyczności szwajcarska 4
Kod odpadu 080401