SILOX Injection 810 NT

Stosowana do iniekcji ciśnieniowych

*Opakowanie może różnić się od przedstawionego na zdjęciu m.in z powodu zmiany przez producenta wyglądu opakowania lub otrzymanej partii.

SILOX Injection 810 NT – żywica epoksydowa o niskiej lepkości i długim czasie reakcji (do 5 godzin). Stosowana do siłowego sklejania pęknięć. Żywica dwukomponentowa o proporcji mieszania 5 (żywica): 1 (utwardzacz). Proporcje wagowe. Czas obróbki przy 20 stopniach C wynosi aż 5 godzin. W wyniku przereagowania powstaje ciągliwo-twarde tworzywo sztuczne. Twardnieje nie kurcząc się. SILOX Injection 810 NT stosuje się do siłowego sklejania rys i pęknięć w technice iniekcji ciśnieniowej. Wypełnia bardzo drobne rysy i struktury porowate. Innym zastosowaniem jest powierzchniowe wzmacnianie posadzek betonowych oraz nasączanie materiałów budowlanych w celu poprawy ich wytrzymałości. Ze względu na brak skurczu przy wiązaniu żywica ta bardzo dobrze nadaje się do wypełniania pustek pod odspojonymi płytkami lub jastrychami w drodze iniekcji niskociśnieniowej. Nie zaleca się stosowania  SILOX Injection 810 NT na podłożach mokrych. Do takich zastosowań polecamy żywicę SILOX Injection 811 NT.