Odciąganie wilgoci

Wilgoć jest jednym z czynników utrudniających użytkowanie budynków i lokali mieszkalnych.

Sama w sobie wpływa degradująco na na mury, a jednocześnie sprzyja rozwojowi chorobotwórczych grzybów i bakterii. Najczęstszym źródłem zawilgocenia jest woda  podciągana kapilarnie. Produkty ARCAN oferują możliwość wykonania skutecznych hydroizolacji nawet w bardzo zawilgoconych murach.

Produkty Arcan do odciągania wilgoci