SILOX Injection 811 NT

Żywica epoksydowa do prac iniekcyjnych.

*Opakowanie może różnić się od przedstawionego na zdjęciu m.in z powodu zmiany przez producenta wyglądu opakowania lub otrzymanej partii.

SILOX Injection 811 NT – żywica epoksydowa do prac iniekcyjnych. Stosowana do siłowego sklejania pęknięć. Przeznaczona szczególnie do wilgotnych podłoży. Żywica dwukomponentowa o proporcji mieszania 5 (żywica): 1 (utwardzacz). Proporcje wagowe. Czas obróbki przy 20 stopniach C wynosi 2 godziny. W wyniku przereagowania powstaje ciągliwo-twarde tworzywo sztuczne. Twardnieje nie kurcząc się. SILOX Injection 811 NT stosuje się do sklejania rys i pęknięć w technice iniekcji ciśnieniowej. Wypełnia bardzo drobne rysy i struktury porowate. Innym zastosowaniem jest powierzchniowe wzmacnianie posadzek betonowych oraz nasączanie materiałów budowlanych w celu poprawy ich wytrzymałości. Ze względu na brak skurczu przy wiązaniu żywica ta bardzo dobrze nadaje się do wypełniania pustek pod odspojonymi płytkami lub jastrychami w drodze iniekcji niskociśnieniowej. Żywica cechuje się bardzo dobrą przyczepnością na powierzchniach wilgotnych.